Od 1 lutego do 1 marca b.r. producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  • w terminie od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.,
  • w terminie od 2 sierpnia 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT  stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2021 r. do 31 lipca 2021 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2021 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

1 – 30 kwietnia 2021 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 – 29 października 2021 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą przy bezwzględnym zachowaniu następujących zasad:

– obowiązek zakrywania ust i nosa,
– zachowanie min. 1,5 m odległości,
– dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu (dozowniki z płynem dostępne przy wejściu)
– w pomieszczeniu, gdzie składane są wnioski, może przebywać tylko jedna osoba

Wzór wniosku

Treść uchwały

Poprzedni
Następny NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH – 01.02.2021r.- 09.02.2021r.