Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.


Pismo do Producentów Trzody Chlewnej powiatu parczewskiego w związku z wejściem w życie rozporządzenia wykonawczego KOMISJI (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.

Poprzedni ZARZĄDZENIE Nr 21 Wójta Gminy Siemień z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Juliopolu
Następny NSP 2021 - informacje na temat spisu