PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU ZE STABILNYM JODEM DLA GMINY Siemień


W sytuacji wystąpienia zagrożenia radiacyjnego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, uruchomione zostaną następujące punkty dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem.

 

Lp.

 

Jednostka rozwijająca PWTJP Adres rozwinięcia PWTJP  
 1. Ośrodek Zdrowia w Siemieniu ul. Kasztanowa 4,
21-220 Siemień
 

2.

Ośrodek Zdrowia w Gródku Szlacheckim Gródek Szlachecki 141,
21-220 Siemień
 
Poprzedni Konsultacje nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia “Rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
Następny Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027