„Plener fotograficzny dla mieszkańców gminy Siemień jako sposób na promocję obszaru LGR objętego LSR”


Poprzedni Raport o stanie gminy Siemień za rok 2020
Następny Informacja o możliwości udziału mieszkańców w debacie nad raportem o stanie Gminy Siemień za rok 2020