Pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnicy


W związku z otrzymaną dotacją celową od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego  na zadania własne Gminy Siemień informujemy, że rusza nabór wniosków o pomoc finansową w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych, które uległy zniszczeniu  w wyniku nawałnicy, która miała miejsce w dniu 6 sierpnia 2023r.

Do wniosku o pomoc finansową należy dołączyć posiadaną dokumentacje potwierdzającą poniesione straty tj. kosztorys zniszczeń potwierdzony przez osobą uprawnioną, potwierdzenie otrzymanego odszkodowania, potwierdzenie otrzymania pomocy z innych źródeł (np. fundacji, stowarzyszeń, osób prawnych i fizycznych), w miarę posiadania zdjęcia potwierdzające poniesione szkody, faktury lub rachunki potwierdzające wydatki na odbudowę lub remont  budynków mieszkalnych.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć do dnia 31 października 2023 r.

W załączeniu Zarządzenie  Wójta Gminy Siemień w w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu pomocy finansowej w formie jednorazowego zasiłku celowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2012r., o pomocy społecznej dla rodzin i osób, które poniosły straty w budynkach mieszkalnych w wyniku nawałnicy,  która miała miejsce na terenie gminy Siemień w dniu 6 sierpnia 2023 roku, wniosek o pomoc finansową wraz z obowiązkiem informacyjnym.

Wniosek o pomoc

Zarządzenie nr 52 Wójta Gminy Siemień

Obowiązek informacyjny

Poprzedni OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 29.09.2023 R.
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2023 r. na realizację zadań publicznych Gminy Siemień