Pomoc żywnościowa w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 – Podprogram 2023


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zaprasza do składania skierowań uprawniających do skorzystania z pomocy w ramach FEPŻ. Warunkiem skorzystania z pomocy jest dochód nieprzekraczający 265 % kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, odpowiednio:
– dla osoby samotnie gospodarującej – 2056,40 zł
– dla osoby w rodzinie 1590 zł
oraz przynajmniej jedna z przesłanek trudnej sytuacji życiowej, o których mowa w art. 7 ww. ustawy, m.in. ubóstwo, bezdomność, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności. Więcej informacji na temat Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 można uzyskać pod adresem: https://www.gov.pl/fundusze-europejskie-na-pomoc oraz osobiście u pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemieniu lub telefonicznie pod numerem telefonu 83 354 71 58.

Poprzedni Konkurs "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne" 2024
Następny Uwaga producenci rolni