Poprzedni Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siemień
Następny Harmonogram zebrań wiejskich