Program “Czyste powietrze”


Gmina Siemień dnia 31 maja 2021 r. podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie dotyczące utworzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

Porozumienie podpisano w celu sprawnej realizacji programu „Czyste Powietrze” i obsługi zainteresowanych programem mieszkańców naszej gminy w procesie składania i uzyskiwania dofinansowania m.in na wymianę pieca, termomodernizację domu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej czy  montaż paneli fotowoltaicznych.

Przypominamy, że obecnie obowiązuje zaktualizowana odsłona programu „Czyste Powietrze”, która zakłada:

  1. Uproszczenie formularza wniosku o dofinansowanie.
  2. Możliwość składania wniosków o bezzwrotną dotację  za pośrednictwem urzędu gminy.
  3. Skrócenie czasu rozpatrywania wniosków przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
  4. Rezygnację z konieczności podawania we wniosku informacji technicznych, których uzupełnianie sprawiało wnioskodawcom problemy na etapie jego wypełniania.
  5. Uproszczenia dotyczące kryteriów dochodowych. Wprowadzono dwie grupy  dochodowe: dla wnioskodawców uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz dla wnioskodawców uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.
  6. Wystawianie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zaświadczeń potwierdzających dochód wnioskodawcy uprawniający do uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania.

Zachęcamy do zapoznania się z programem „Czyste Powietrze” i kontakt z punktem informacyjnym programu w Gminie Siemień.

Punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 12:00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 354 71 06.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze” oraz portalu beneficjenta dostępne są na stronie:  https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

 

Ulotka dotycząca programu

Poprzedni Zbiórka elektrosprzętu
Następny Mobilny punkt szczepień