Poprzedni Sygnał alarmowy
Następny Zarządzenie Nr 29 Wójta Gminy Siemień z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o pierwszym ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Siemień