Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień – remont oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, remont przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowa studni głębinowej na ujęciu wody


W dniu 3 marca 2021 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Tomasz Kanak Wójt Gminy Siemień wraz z Małgorzatą Zarębską Skarbnik Gminy Siemień podpisali umowę o przyznanie pomocy finansowej na realizację projektu pn.Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Siemień – remont oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, remont przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowa studni głębinowej na ujęciu wody” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców i warunków prowadzenia działalności gospodarczej oraz podniesienie funkcjonalności społeczno-gospodarczej gminy Siemień poprzez remont oczyszczalni w miejscowości Siemień, budowę instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Siemieniu, remont przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków oraz budowę studni głębinowej na ujęciu wody.

Całkowity koszt projektu wynoszą: 2 327 900,04 zł

Koszty kwalifikowane: 1 892 601,66 zł

Poziom pomocy; 63,63 %

 

Opis-remont-OCZYSZCZALNIA-na-strone

Poprzedni Konkurs na rymowankę
Następny Zaproszenie do wzięcia udziału w konkursach wielkanocnych organizowanych przez Samorząd Województwa Lubelskiego