SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ SIEMIEŃ


Siemień, dnia 24.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

SPRZEDAŻ WĘGLA PRZEZ GMINĘ SIEMIEŃ

 

W nawiązaniu do przyjętej na posiedzeniu Sejmu RP w dniu
20 października 2022 r. ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe oraz pismem Lubelskiego Urząd Wojewódzkiego
w Lublinie dokonujemy wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych znajdujących się na terenie naszej gminy – osób zainteresowanych zakupem węgla w ramach zakupu preferencyjnego.

Wójt Gminy Siemień prosi osoby zainteresowane kupnem węgla dystrybuowanego przez gminę o zgłoszenie zapotrzebowania
na konkretną ilość węgla i jego rodzaj. 

Dane, które należy przekazać, to imię i nazwisko, adres zamieszkania, rodzaj węgla (groszek, orzech, kostka, ekogroszek) oraz ilość potrzebnych ton.

 

Wstępne deklaracje dotyczące chęci zakupu węgla przyjmujemy
w Urzędzie Gminy w Siemieniu, ul. Stawowa 1B, w nieprzekraczalnym terminie do  godz. 12:00 w dniu 25.10.2022 r. osobiście w pok. nr 11 lub tel. pod nr 83 354 71 06.

 

Wójt Gminy Siemień

/-/

Tomasz Kanak

 

 

Uwaga:

 

Stosownie do brzmienia art. 8 ust. 1 ustawy do dokonania zakupu preferencyjnego jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2022 r., poz 1692, i 1967) i złożyła stosowną deklarację do CEEB.

Poprzedni Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023 - 2027
Następny Szkolenie chemizacyjne