SZKOLENIE “Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy”


LGD „Jagiellońska Przystań” zaprasza przedsiębiorców oraz osoby planujące podjąć działalność gospodarczą do udziału w szkoleniu „Przygotowanie Wnioskodawców w zakresie opracowania wniosku o przyznanie pomocy”.

 

Termin i miejsce szkolenia: 21 luty 2018 r, godz. 10.00 – 15.00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew

 

UWAGA: Uczestnicząc w szkoleniu Wnioskodawca na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy może uzyskać punkty za kryterium: „Korzystanie ze wsparcia oferowanego przez LGD w zakresie przygotowania wniosku” w ramach lokalnych kryteriów wyboru, wg których oceniane będą wnioski o przyznanie pomocy.

 

Wymagane jest zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

drogą elektroniczną:  email: biuro@lgdparczew.pl, lub

drogą telefoniczną: Tel. (83) 354 37 34; 512 030 862, lub

osobiście: ul. Harcerska 8, 21-200 Parczew.

Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmowane będą przez pracowników biura LGD do dnia 19 lutego 2018 roku.

 

PLAN SZKOLENIA:

  1. Zasady i warunki przyznawania wsparcia finansowego na wdrażanie operacji z zakresu rozwoju przedsiębiorczości na obszarze objętym LSR (gminy: Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Jabłoń, Milanów, Ostrów Lubelski, Siemień);
  2. Lokalne kryteria wyboru.
  3. Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej;
  4. Omówienie formularza i instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy finansowej na rozwijanie działalności gospodarczej;
  5. Omówienie załączników do formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej.
  6. Omówienie biznesplanu;
Poprzedni INFORMACJA DLA PRODUCENTÓW ROLNYCH UBIEGAJĄCYCH SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W I POŁROCZU 2018r
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 28.02.2018 r.