Poprzedni OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 22.06.2022 R.
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ - zmiana godziny