Poprzedni Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!
Następny Zarządzenie Nr 14 Wójta Gminy Siemień z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem na okres do 3 lat