Unijne dofinansowanie dla Gminy Siemień na modernizację oświetlenia ulicznego


26 listopada 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Wójt Gminy Siemień Tomasz Kanak  podpisał umowę na realizację projektu „Modernizacja oświetlenia na terenie gminy Siemień”. Wartość projektu to 1 049 941, 44 zł., natomiast dofinansowanie wynosi 725 569, 28 zł. Projekt realizowany będzie  w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest modernizacja oświetlenia zewnętrznego na terenie gminy Siemień polegająca na wymianie 718 szt. opraw oświetleniowych oraz zainstalowanie oprogramowania zarządzającego sterowaniem oświetlenia oraz zapewnienie utrzymania transmisji danych przesyłanych z 53 sterowników zainstalowanych w szafkach oświetlenia ulicznego. Inwestycja poza zmniejszeniem kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne Gminy Siemień oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

Poprzedni Zasady bioasekuracji związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków
Następny Komunikat Wicestarosty Parczewskiego w związku ze wzrastającą liczbą zakażeń koronawirusem COVID-19 wśród pracowników Starostwa Powiatowego w Parczewie