Uzyskaliśmy dofinansowanie na realizację projektu „OZE w gminie Siemień I”


Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

   W ramach naboru dotyczącego wsparcia OZE wpłynęło 210 projektów na kwotę dofinansowania ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o łącznej wartości ponad 350,4 mln zł.

Gmina Siemień będzie realizowała projekt „OZE w gminie Siemień I” polegający na montażu instalacji kolektorów słonecznych, pieców na biomasę i ogniw fotowoltaicznych  o wartości 4 203 855,60.  Wartość dofinansowania to 2 326 392,00 zł

Drugi złożony przez nas wniosek „OZE w gminie Siemień II” znalazł się na liście rezerwowej. Z terenu powiatu parczewskiego do dofinansowania wybrane zostały 4 wnioski.

W najbliższym czasie będziemy przekazywać dalsze informacje związane z realizacją projektu

W załączeniu pełna lista ocenionych projektów.

https://parczew.com/images/2020/Kwiecien/zalacznik_nr_3_do_uchwaly_4_1_lista_ocenionych_projektow_w_konkursie_z_wyroznieniem_projektow_wybranych_do_dofinanso.pdf

Poprzedni Życzenia z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka
Następny Uzyskaliśmy dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do usuwania odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag