W Siemieniu podpisano umowę na przebudowę drogi Siemień-Parczew


W dniu 1 sierpnia 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu podpisana została umowa na realizację największej inwestycji drogowej w historii Powiatu Parczewskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1250 L od km 24+439 do km 34+300 na odcinku od dr. W815 w Siemieniu do dr. W813 w Parczewie”. W ramach inwestycji przebudowana zostanie nawierzchnia drogi na odcinku  prawie 10 km, wykonane zostaną chodniki, przejścia dla pieszych,  ścieżka rowerowa oraz parking przy przystanku PKP Kolejowa.  Wartość inwestycji wynosi ponad 14 mln złotych, z czego około 4 mln stanowią środki unijne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Pozostałą kwotę finansuje Powiat Parczewski, Gmina Siemień i Miasto Parczew. Inwestycję zrealizuje Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Parczew Spółka Akcyjna. Planowany termin zakończenia inwestycji to 30 listopada 2019 r.

Przebudowa drogi Siemień–Parczew realizowana jest w ramach szerszego projektu pn. „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy. Wartość całkowita projektu: 210 654 470,57 zł. Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 206 797 883,23 zł. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WL 2014-2020: 119 999 999,99 zł.

 

Poprzedni ROZPORZĄDZENIE NR 31 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, łęczyńskiego, parczewskiego, radzyńskiego i włodawskiego
Następny Biała Niedziela