Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów; wspierania upowszechnienia kultury fizycznej; kultury, sztuki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
Następny Kampania "STOP Pożarom traw"