Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2023 r. na realizację zadań publicznych Gminy Siemień
Następny OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY SIEMIEŃ Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI