Poprzedni Film rekrutacyjny I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie na rok szkolny 2021/2022
Następny Seniorze, sprawdź Rachmistrza! Akcja edukacyjna Głosu Seniora