Poprzedni Zawiadomienie o zebraniu mieszkańców miejscowości Sewerynówka
Następny Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siemień