Poprzedni OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 27.11.2023 R.
Następny OBWIESZCZENIE z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień na lata 2023-2030