Poprzedni Komunikat dotyczący zasad stosowania ŚOR w sposób bezpieczny dla organizmów zapylających oraz komunikat o zgłoszeniu wycofanego z użytkowania sprzętu do stosowania ŚOR.
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ