Złóż deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)


Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zabudowanej został zobowiązany do  poinformowania Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego  o rodzaju używanego źródła ciepła (pieca, kominka itp.) i spalanego paliwa. W związku z tym  każdy właściciel bądź zarządca budynku ma obowiązek  złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) Ministerstwa. zawierającej w/w dane . 

Celem wymienionych działań jest stworzenie bazy danych o źródłach ciepła i w konsekwencji podjęcie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza poprzez likwidację głównej przyczyny zanieczyszczenia jakim jest emisja substancji powodującej smog. CEEB będzie narzędziem pomocnym w procesie wymiany starych kotłów grzewczych.   

Sposób składania deklaracji:

Online: poprzez stronę https://ceeb.gov.pl/

Forma papierowa:   w Sekretariacie Urzędu Gminy Siemień, ul. Stawowa 1B,21-220 Siemień lub listownie na w/w adres Urzędu Gminy.

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, na której znajdziecie Państwo m.in. filmy instruktażowe, wzory wniosków i deklaracji oraz bogatą sekcję z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania (FAQ).

ZOSTAŁO TYLKO 6 MIESIĘCY!

Terminy:

1. deklaracje dotyczące źródeł ciepła, uruchomionych od 1 lipca 2021 r. należy składać w ciągu 14 dni od dnia uruchomienia źródła ogrzewania

2. deklaracje dotyczące źródeł ciepła uruchomionych przed 1 lipca 2021 r. należy składać do 30 czerwca 2022 r.

Do pobrania: Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Poprzedni Dodatek osłonowy
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ