Zmiana numeru rachunku bankowego do dokonywania wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Wójt Gminy Siemień informuje, iż od dnia 2.01.2024 r. uległ zmianie numer rachunku bankowego do dokonywania wpłaty z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wpłat należy dokonywać na konto podane poniżej:

33 8042 0006 0710 0752 2000 0490 BS Parczew O/Siemień.

Poprzedni Przerwa w wydawaniu wniosków o dowód osobisty
Następny Zakup nowego samochodu pożarniczego dla OSP  w Wierzchowinach Starych