zwrot podatku akcyzowego


Producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

  • w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,
     
  • w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Zwrot podatku dokonywany będzie na rachunek bankowy, w związku z czym prosimy, aby w składanym wniosku podać numeru konta oraz nr telefonu.

 

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przyjmowane będą przy bezwzględnym zachowaniu następujących zasad:

– obowiązek zakrywania ust i nosa,
– zachowanie min. 1,5 m odległości,
– dezynfekcja rąk przy wejściu do Urzędu (dozowniki z płynem dostępne przy wejściu)
– w pomieszczeniu, gdzie składane są wnioski, może przebywać tylko jedna osoba

Wzór wniosku

Poprzedni Zawiadomienie o zebraniu
Następny Przeziębienie, a może to grypa lub COVID-19? Jak sprawdzisz, co Ci dolega? Skorzystaj z praktycznego przewodnika, który przygotował NFZ. Doradzimy, krok po kroku, co zrobić, gdy masz pierwsze objawy infekcji