Poprzedni Dni otwarte w I LO w Parczewie
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2018 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: rozwoju sportu i rekreacji w dziedzinie szachów; wspierania upowszechnienia kultury fizycznej; kultury, sztuki, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych