Szanowni Mieszkańcy,
Informujemy, że nasza gmina otrzymała w ostatnim czasie nieodpłatnie z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 18. 000 sztuk jednorazowych maseczek ochronnych. Dystrybuowane są one wśród Państwa, w zdecydowanej większości, za pośrednictwem Sołtysów.

Poprzedni Oferta edukacyjna Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Parczewie
Następny Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Siemień z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020