Drodzy Mieszkańcy,
Z radością informujemy, że w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nasza gmina uzyskała dofinansowanie do 3 projektów na łączną kwotę 6 430 000!!! Wsparcie to pozwoli nam na gruntowną termomodernizację Zespołu Placówek Oświatowych, przebudowę drogi gminnej w Siemieniu oraz uzupełnienie wkładu własnego do budowy boiska wielofunkcyjnego.
Dziękujemy Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za udzielone wsparcie. W sposób szczególny dziękujemy Panu Jerzemu Szwajowi Przewodniczącemu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
Poprzedni Klub Seniora w Gminie Siemień
Następny Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR