ANKIETA dotycząca usuwania folii i innych odpadów rolniczych


W związku z możliwością złożenia wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego: “Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Urząd Gminy w Siemieniu przeprowadza inwentaryzację tych wyrobów.

Zainteresowanych rolników posiadających odpady rolnicze prosimy o wypełnienie karty inwentaryzacyjnej.

Niniejszą ankietę należy dostarczyć do Urzędu Gminy w Siemieniu, pok. nr 11 do dnia 10 grudnia 2019 r.

Więcej informacji pod nr tel. 83 354 71 06.

Ankieta

 

Poprzedni ZARZĄDZENIE Nr 71 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości - lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie
Następny INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ