ZARZĄDZENIE Nr 71 WÓJTA GMINY SIEMIEŃ z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – lokali przeznaczonych do oddania w użyczenie


Treść zarządzenia

Poprzedni Przypomnienie o obowiązku szczepienia psów
Następny ANKIETA dotycząca usuwania folii i innych odpadów rolniczych