Bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców w dniu 7 kwietnia 2024 r.


Na dzień 7 kwietnia 2024r. zarządzono wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
W tym dniu skorzystać Państwo możecie z bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na terenie Gmina Siemień, organizowanym zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 37f Kodeksu Wyborczego.
Na tę okoliczność na terenie Gminy Siemień uruchomiono 2 linie gminnego przewozu pasażerskiego w 2 kursach (porannym i popołudniowy).
Szczegóły na rozkładach jazdy poniżej.
Poprzedni Spotkanie informacyjne programu "Czyste Powietrze"
Następny Życzenia Wielkanocne