CEEB – złóż obowiązkową deklarację do 30 czerwca


Termin upływa dnia 30 czerwca 2022 r.

 

Informacja

Urząd Gminy w Siemieniu informuje, że dnia 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) Ministerstwa.

 

Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy w Siemieniu, pok. nr  11 lub bezpośrednio na stronie www.zone.gunb.gov.pl

Poprzedni INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ - zmiana godziny
Następny Jak przygotować się na upał