Program „Posiłek w szkole i w domu” – Moduł 3


Gmina Siemień otrzymała 80 000,00 zł dofinansowania z budżetu państwa
w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wsparcie przeznaczone jest dla Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu.

Wsparcie finansowe pochodzi z wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole
i w domu” – moduł 3, dotyczącego wspierania w latach 2019-2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków.

Otrzymane środki przeznaczone zostaną na doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

W ramach realizacji zadania zrealizowane zostaną następujące usługi oraz zakupy:

  • usługi remontowo-adaptacyjnej,
  • doposażenie kuchni w stołówce szkolnej w nowy sprzęt kuchenny.

Zakup usługi remontowo – adaptacyjnej pozwoli na poprawę warunków pracy na stanowiskach. W ramach Programu zostanie dokonana wymiana wraz z wyrównaniem posadzki z płytkami, wymiana glazury  na głównej ścianie kuchni, wymiana drzwi oraz dokonane zostanie malowanie ścian i sufitu. Ponadto zostaną zakupione niezbędne wyposażenie kuchni w stołówce szkolnej, w tym:

  • stanowiska obróbki wstępnej poprzez zakup obieraczki do ziemniaków;
  • stanowiska mycia naczyń poprzez zmywarko/wyparzarkę oraz  zlewozmywak z baterią;
  • stanowiska produkcji potraw z mięsa poprzez zakup maszynki do rozbijania mięsa;
  • zakup mebli kuchennych, krzeseł, wózka do podawania potraw, regałów ze stali nierdzewnej  oraz naczyń 

Wszystkie prace przewidziane w zadaniu, planowane są na okres wakacyjny.

 

Wartość dofinansowania – 80 000,00 zł
(słownie: osiemdziesiąt  tysięcy złotych 00/100)

Całkowity koszt zadania – 100 000,00 zł
(słownie: sto tysięcy złotych  00/100)

Wkład własny Gminy Siemień – 20 000,00 zł
(słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

Poprzedni CEEB - złóż obowiązkową deklarację do 30 czerwca
Następny Jak przygotować się na upał