Poprzedni Projekt „AKTYWIZACJA = PRACA”
Następny ZARZĄDZENIE Nr 7 Wójta Gminy Siemień z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży