Projekt „AKTYWIZACJA = PRACA”


Projekt zakłada aktywizację mieszkańców powiatu parczewskiego:

–   w wieku 30-49 lat

–   posiadających wykształcenie co najwyżej ponadgimnazjalne

–   bez pracy lub zamierzających odejść z rolnictwa

–   gotowych podnieść swoje kwalifikacje zawodowe

–   chętnych do podjęcia zatrudnienia

poprzez bezpłatne szkolenia „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, „Murarz Tynkarz” oraz „Operator koparko-ładowarki + Operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych” oraz 3 miesięczne staże zawodowe i pośrednictwo pracy.

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.

Poprzedni Informacja Starosty Parczewskiego o uostatecznieniu decyzji Starosty Parczewskiego z dn. 6 kwietnia 2017 r. o nieustaleniu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Łubka
Następny Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej