Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu ,,Czyste Powietrze”


Program Czyste Powietrze-biale - rolup150x200

Uprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy w Siemieniu, pok. 11, w godz. 10:00 – 12:00 od poniedziałku do piątku czynny jest  Gminny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Programu  ,,Czyste Powietrze”.

W ramach funkcjonowania Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego wspieramy mieszkańców naszej gminy wiedzą z zakresu uzyskania przez beneficjenta dofinansowania oraz jego rozliczenia. W punkcie tym można złożyć wniosek o dofinansowanie oraz otrzymać wszelką pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku.

W ramach Programu „Czyste Powietrze” beneficjent może otrzymać dofinansowanie m.in. do wymiany:

– źródła ciepła,

– instalacji mikrofotowoltaicznej,

– stolarki okiennej i drzwiowej

– ocieplenia budynku.

Przypominamy, że program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest posiadanie nieefektywnego źródła ciepła oraz spełnianie kryteriów dochodowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 83 354 71 06.

Założenie konta na portalu beneficjenta jest pierwszym i najważniejszym krokiem w procedurze aplikowania o dofinansowanie. Aby założenie konta było możliwe mieszkaniec musi posiadać adres e-mail.

Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2021
Następny Projekt zmiany studium