INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia: 23.11.2017 r.

Komisja Rewizyjna

Rady Gminy Siemień 

 Uprzejmie informuję, że dnia 1 grudnia 2017 roku o godz. 1300 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień, natomiast II część posiedzenia – od godz. 1400 będzie wspólna z Komisją Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych.

I Część: posiedzenie Komisji Rewizyjnej

 

Porządek posiedzenia

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.

II Część: posiedzenie Komisji Rewizyjnej wspólnie z Komisją Oświaty

zgodnie z porządkiem posiedzenia Komisji Oświaty.

 1. Głównym tematem wspólnego posiedzenia Komisji będzie zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na rok 2018.
 2. Zamknięcie posiedzenia.

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

    Henryka Łukaszek

 

 

Siemień, dnia: 23.11.2017 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury

 i Spraw Socjalnych

Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 1 grudnia 2017 r. o godz. 1400  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji za 2017 rok.
 4. Opracowanie i przyjęcie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na rok 2018.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

   Przewodnicząca

  Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych

 

    Małgorzata Konarska

 

Siemień, dnia: 23.11.2017 r.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 4 grudnia 2017 roku o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na rok 2018.
 4. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 6. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z prac Komisji w roku 2017.
 7. Wolne wnioski i dyskusja.
 8. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Gospodarczego

 Sławomir Banach

 

Siemień, dnia: 23.11.2017 r.

 Komisja Ładu i Porządku Publicznego

 Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 4 grudnia 2017 r. o godz. 1130 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanychna najbliższą sesję Rady Gminy Siemień, w tym projektu budżetu Gminy Siemień na rok 2018.
 4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2018 rok.
 5. Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji w roku 2017.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

  

Przewodniczący Komisji

 Ładu i Porządku Publicznego

 Leszek Danilkiewicz

 

Siemień: 23.11.2017 r.

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji

Rady Gminy Siemień

 

Uprzejmie informuję, że dnia 7 grudnia 2017 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zmiany do budżetu Gminy Siemieńna 2017 rok.
 4. Zaopiniowanieprojektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Zaopiniowanie projektu budżetu Gminy Siemień na 2018 r.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji

   Ekonomicznej i Inwestycji

   Ryszard Mróz

Poprzedni BADANIE WZROKU I POMIAR CIŚNIENIA ŚRÓDGAŁKOWEGO
Następny Czad i ogień - obudź czujność