INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ


Siemień, dnia: 14.08.2018 r.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 24 sierpnia  2018  roku o godz. 830 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia Komisji.
 3. Gospodarowanie funduszem socjalnym w Urzędzie Gminy w Siemieniu
  i jednostkach organizacyjnych samorządu – I półrocze 2018 r.
 4. Wolne wnioski i dyskusja.
 5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji

Henryka Łukaszek

                                                                 

 

Siemień, dnia: 14.08.2018 r.

 

Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 24 sierpnia 2018 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Informacja o stanie przygotowania szkół do rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019.
 4. Zapoznanie się i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy Siemień.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury  i Spraw Socjalnych

 Małgorzata Konarska

 

 

Siemień, dnia: 14.02.2018 r.

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 27 sierpnia 2018 r. o godz.  800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Ładu
i Porządku Publicznego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza działalności Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 4. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego

Leszek Danilkiewicz

 

 

Siemień, dnia: 14.08.2018 r.

 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień

Uprzejmie informuję, że dnia 27 sierpnia 2018 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się  posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przegląd zadań inwestycyjnych – wykonanych i do wykonania w bieżącym roku.
 4. Zapoznanie się oraz zaopiniowanie projektów uchwał Rady Gminy.
 5. Wolne wnioski i dyskusja.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego

Sławomir Banach

 

 

Siemień: 14.08.2018 r.                                           

 

Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady  Gminy  Siemień

Uprzejmie informuję,  że dnia 28 sierpnia 2018 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej i Inwestycji  RG Siemień.

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Zapoznanie się z wykonaniem budżetu Gminy Siemień za I półrocze 2018 r.
 4. Zmiany do budżetu Gminy Siemień na 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał przygotowanych na najbliższą sesję Rady Gminy Siemień.
 6. Wolne wnioski i dyskusja.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

                                                                                                                                                                                                        

Przewodniczący Komisji Ekonomicznej  i Inwestycji

Ryszard Mróz

 

Poprzedni Biała Niedziela
Następny Ogłoszenie o sesji dn. 31.08.2018 r.