Poprzedni INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ
Następny Zarządzenie Nr 38 Wójta Gminy Siemień z dnia 03 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym