Poprzedni Wójt Gminy Siemień ogłasza otwarty konkurs ofert w 2019 r. na realizację zadań publicznych w zakresie: zintegrowania i aktywizacji społeczności lokalnej
Następny Konkurs Kinder pn. „Wspólne czytanie”