Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu zamieszcza

„Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych

w Gminie Siemień na lata 2020 – 2030”

do konsultacji społecznych,

propozycje zmian prosimy o zgłaszanie na adres e-mail: gops@siemien.pl w dniach od 03.07.2020 r. do 24.07.2020 r.