Rewitalizacja


1. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

2. Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siemień

3. DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SIEMIEŃ NA LATA 2023-2030

4. OBWIESZCZENIE z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień na lata 2023-2030

5. Obwieszczenie Wójta Gminy Siemień z dnia 5 grudnia 2023 r. o ogłoszeniu naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień