Rewitalizacja


1. Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

– Raport z konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Siemień

– DIAGNOZA SPOŁECZNO – GOSPODARCZA GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY SIEMIEŃ NA LATA 2023-2030

– OBWIESZCZENIE z dnia 29 listopada 2023 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień na lata 2023-2030

– Obwieszczenie Wójta Gminy Siemień z dnia 5 grudnia 2023 r. o ogłoszeniu naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Siemień

 

 

2. Obwieszczenie o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień

 

3. OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Siemień o konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Siemień na lata 2023-2030