Odwołanie zbiórki odpadów wielkogabarytowych


INFORMACJA

Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o., ze względu wyczerpania limitu rocznego wstrzymał przyjmowanie odpadów o kodzie 20 03 07 (odpady wielkogabarytowe), w związku z czym odwołuje się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych z terenu GMINY SIEMIEŃ zaplanowaną na dzień 09 listopada 2018 r.

Poprzedni INFORMACJA STAROSTY PARCZEWSKIEGO o rozpoczęciu prac geodezyjnych mających na celu przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków
Następny "Biznes Lubelskie" 8 listopada 2018 r.