Poprzedni INFORMACJA O POSIEDZENIACH STAŁYCH KOMISJI RADY GMINY SIEMIEŃ
Następny OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych projektu uchwały Rady Gminy Siemień w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji Gminy Siemień