Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – PT w Parczewie zaprasza młodzież w wieku od 13- 23 lat do udziału w IV edycji „Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym.

Poprzedni OGŁOSZENIE O SESJI W DNIU 31.08.2022 R.
Następny SZKOLENIA FINANSOWANE Z FUNDUSZY UNIJNYCH