Poprzedni Ogólnopolski Konkurs dla Młodzieży Moja Wizja Zero – Bezpieczeństwo, Zdrowie i Dobrostan Rodziny w Gospodarstwie Rolnym
Następny Wójt Gminy Siemień ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych gminy na rok 2022