Poprzedni Zarządzenie Nr 8 Wójta Gminy Siemień z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat oraz lokali przeznaczonych do użyczenia
Następny "Groby i cmentarze wojenne w kraju"- program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego