poniedziałek, 23 Maj 2022

Najnowsze wiadomości

Gmina Siemień

Program „Opieka 75+” na rok 2022 skierowany jest do osób w wieku 75 lat i więcej, zamieszkujących na terenie Gminy Siemień, które są osobami samotnymi, samotnie gospodarującymi, a także pozostającymi w rodzinie. Pomoc w formie przyznania usług opiekuńczych w ramach Programu realizowana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Siemieniu do dnia 31.12.2022 r.

0 30
Udostępnij

Rada Gminy Siemień                                                                                                 Siemień, dnia 21 kwietnia 2022 r.                                                                    OGŁOSZENIE Informujemy, że dnia 28 kwietnia 2022 r. o godzinie 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się XXII sesja VIII Kadencji Rady Gminy Siemień. Porządek obrad: 1. Otwarcie. 2. Sprawy organizacyjne: 1) stwierdzenie quorum; 2) przyjęcie porządku obrad. 3. Zmiany w budżecie …

0 39
Udostępnij

                                                                                                                                     Siemień: 22 kwietnia  2022  r.   Komisja Ekonomiczna i Inwestycji Rady Gminy Siemień                                                           Uprzejmie informuję,  że dnia  28 kwietnia  2022 roku o godz. 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Siemieniu odbędzie się posiedzenie Komisji Ekonomicznej  i  Inwestycji RG Siemień.    Porządek posiedzenia:   1.Otwarcie. 2.Przyjęcie porządku posiedzenia. 3.Zmiany do budżetu Gminy …

0 34
Udostępnij

Zmiana sposobu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, poprzez zamianę dotychczasowego systemu DVB-T na bardziej efektywny DVB-T2/HEVC, ma miejsce w całej Europie. W Polsce zmiana ma nastąpić w 2022 r., w czterech etapach na poszczególnych obszarach: – etap 1: od 28 marca 2022 r., woj. lubuskie i dolnośląskie; – etap 2: od 25 kwietnia 2022 r., woj. …

0 11
Udostępnij

MENU

Powrót
Skip to content