Poprzedni Zarządzenie Nr 39 Wójta Gminy Siemień z dnia 03 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat.
Następny ASF - wyjaśnienia sekretarza stanu